معنی و ترجمه کلمه لحاف به انگلیسی لحاف یعنی چه

لحاف

coverlet
eiderdown
quilt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها