معنی و ترجمه کلمه لخته خون به انگلیسی لخته خون یعنی چه

لخته خون

clot

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها