معنی و ترجمه کلمه لخت شدن به انگلیسی لخت شدن یعنی چه

لخت شدن

do up
unclothe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها