معنی و ترجمه کلمه لغزنده به انگلیسی لغزنده یعنی چه

لغزنده

lubricious
rattletrap
slide
slider
slipover
slipper
slippery
slippy
slithery

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها