معنی و ترجمه کلمه لقب دار به انگلیسی لقب دار یعنی چه

لقب دار

titled
titleholder
titlist
titular

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها