معنی و ترجمه کلمه لوازم و ابزار کار به انگلیسی لوازم و ابزار کار یعنی چه

لوازم و ابزار کار

stock in trade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها