معنی و ترجمه کلمه لوله فرو کردن در به انگلیسی لوله فرو کردن در یعنی چه

لوله فرو کردن در

intubate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها