معنی و ترجمه کلمه لوله فرو کردن در به انگلیسی لوله فرو کردن در یعنی چه

لوله فرو کردن در

intubate


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها