معنی و ترجمه کلمه لپ پریده کردن یا شدن به انگلیسی لپ پریده کردن یا شدن یعنی چه

لپ پریده کردن یا شدن

chip

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها