معنی و ترجمه کلمه ماده مرکبى که از چهار واحد تشکیل شده باشد به انگلیسی ماده مرکبى که از چهار واحد تشکیل شده باشد یعنی چه

ماده مرکبى که از چهار واحد تشکیل شده باشد

tetramer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها