معنی و ترجمه کلمه ماده ى زردى که در قدیم مى گفتند از کبد ترشح مى شود و موجب ایجاد حالت سودایى مى گردد به انگلیسی ماده ى زردى که در قدیم مى گفتند از کبد ترشح مى شود و موجب ایجاد حالت سودایى مى گردد یعنی چه

ماده ى زردى که در قدیم مى گفتند از کبد ترشح مى شود و موجب ایجاد حالت سودایى مى گردد

yellow bile

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها