معنی و ترجمه کلمه ماده گندزدا به انگلیسی ماده گندزدا یعنی چه

ماده گندزدا

disinfectant


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها