معنی و ترجمه کلمه ماست به انگلیسی ماست یعنی چه

ماست

yoghurt
yogurt

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها