معنی و ترجمه کلمه ماشین اره کشى به انگلیسی ماشین اره کشى یعنی چه

ماشین اره کشى

sawmill

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها