معنی و ترجمه کلمه ماشین خیش یا شیار به انگلیسی ماشین خیش یا شیار یعنی چه

ماشین خیش یا شیار

lister

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها