معنی و ترجمه کلمه ماشین پنبه پاک کنى به انگلیسی ماشین پنبه پاک کنى یعنی چه

ماشین پنبه پاک کنى

gin

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها