معنی و ترجمه کلمه مامور پل موقت سازى به انگلیسی مامور پل موقت سازى یعنی چه

مامور پل موقت سازى

pontoneer
pontonier

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها