معنی و ترجمه کلمه مانع حیات به انگلیسی مانع حیات یعنی چه

مانع حیات

biocid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها