معنی و ترجمه کلمه مانند آروغ بیرون آوردن به انگلیسی مانند آروغ بیرون آوردن یعنی چه

مانند آروغ بیرون آوردن

belch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها