معنی و ترجمه کلمه مانند آمیب به انگلیسی مانند آمیب یعنی چه

مانند آمیب

amoeboid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها