معنی و ترجمه کلمه ماکیان به انگلیسی ماکیان یعنی چه

ماکیان

fowl
hen
poultry

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها