معنی و ترجمه کلمه مایه آزار و آسیب به انگلیسی مایه آزار و آسیب یعنی چه

مایه آزار و آسیب

pest

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها