معنی و ترجمه کلمه مبارزه ژاپنى با استفاده از نیروى حریف براى پیروزى بر او به انگلیسی مبارزه ژاپنى با استفاده از نیروى حریف براى پیروزى بر او یعنی چه

مبارزه ژاپنى با استفاده از نیروى حریف براى پیروزى بر او

jiujitsu
jiujutsu
jujitsu

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها