معنی و ترجمه کلمه مبتلا بجنون جوانى به انگلیسی مبتلا بجنون جوانى یعنی چه

مبتلا بجنون جوانى

schizophrene
schizophrenic


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها