معنی و ترجمه کلمه متشعشع به انگلیسی متشعشع یعنی چه

متشعشع

asteriated
radiant
radiative
refulgent
relucent

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها