معنی و ترجمه کلمه متصل شده به انگلیسی متصل شده یعنی چه

متصل شده

syndetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها