معنی و ترجمه کلمه متضاد کردن به انگلیسی متضاد کردن یعنی چه

متضاد کردن

depolarize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها