معنی و ترجمه کلمه متضمن زجر و شکنجه به انگلیسی متضمن زجر و شکنجه یعنی چه

متضمن زجر و شکنجه

torturous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها