معنی و ترجمه کلمه متعلفات به انگلیسی متعلفات یعنی چه

متعلفات

apanage
appanage


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها