معنی و ترجمه کلمه متمادى به انگلیسی متمادى یعنی چه

متمادى

protracted

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها