معنی و ترجمه کلمه متمایل شدن به طرف به انگلیسی متمایل شدن به طرف یعنی چه

متمایل شدن به طرف

gravitate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها