معنی و ترجمه کلمه متمرکز کردن توجه به انگلیسی متمرکز کردن توجه یعنی چه

متمرکز کردن توجه

focus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها