معنی و ترجمه کلمه متوقف کننده به انگلیسی متوقف کننده یعنی چه

متوقف کننده

stopple

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها