معنی و ترجمه کلمه متکفل به انگلیسی متکفل یعنی چه

متکفل

breadwinner

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها