معنی و ترجمه کلمه مجاز بودنى به انگلیسی مجاز بودنى یعنی چه

مجاز بودنى

justifiability

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها