معنی و ترجمه کلمه مجاهد به انگلیسی مجاهد یعنی چه

مجاهد

devotee
zealot
zealous


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها