معنی و ترجمه کلمه مجتمع سازى در مقیاس متوسط به انگلیسی مجتمع سازى در مقیاس متوسط یعنی چه

مجتمع سازى در مقیاس متوسط

medium scale intergration

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها