معنی و ترجمه کلمه مجسم کننده به انگلیسی مجسم کننده یعنی چه

مجسم کننده

scenic
visualizer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها