معنی و ترجمه کلمه مجلس تذکر به انگلیسی مجلس تذکر یعنی چه

مجلس تذکر

commemoration

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها