معنی و ترجمه کلمه مجموعه قوانین شرعى و عرفى یهود به انگلیسی مجموعه قوانین شرعى و عرفى یهود یعنی چه

مجموعه قوانین شرعى و عرفى یهود

talmud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها