معنی و ترجمه کلمه مجموعً منطقى به انگلیسی مجموعً منطقى یعنی چه

مجموعً منطقى

logic sum

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها