معنی و ترجمه کلمه محدود و مشخص کردن به انگلیسی محدود و مشخص کردن یعنی چه

محدود و مشخص کردن

circumscribe

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها