معنی و ترجمه کلمه محرک آنى به انگلیسی محرک آنى یعنی چه

محرک آنى

impulse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها