معنی و ترجمه کلمه محفظه یاظرف عهایق حرارت به انگلیسی محفظه یاظرف عهایق حرارت یعنی چه

محفظه یاظرف عهایق حرارت

thermos

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها