معنی و ترجمه کلمه محل اجتماع اصناف به انگلیسی محل اجتماع اصناف یعنی چه

محل اجتماع اصناف

guild
guildhall

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها