معنی و ترجمه کلمه محل خالى به انگلیسی محل خالى یعنی چه

محل خالى

vacancy
vacantness

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها