معنی و ترجمه کلمه محل نگهدارى بنزین به انگلیسی محل نگهدارى بنزین یعنی چه

محل نگهدارى بنزین

gasholder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها