معنی و ترجمه کلمه محل یا محیطى که در آن رویش و پیشرفت سریع باشد به انگلیسی محل یا محیطى که در آن رویش و پیشرفت سریع باشد یعنی چه

محل یا محیطى که در آن رویش و پیشرفت سریع باشد

hotbed

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها