معنی و ترجمه کلمه مخابره تلفنى خارج شهرى به انگلیسی مخابره تلفنى خارج شهرى یعنی چه

مخابره تلفنى خارج شهرى

toll call

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها