معنی و ترجمه کلمه مخالفت با بردگى به انگلیسی مخالفت با بردگى یعنی چه

مخالفت با بردگى

abolitionism

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها