معنی و ترجمه کلمه مخالف بودن با به انگلیسی مخالف بودن با یعنی چه

مخالف بودن با

contradict

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها